Warunki gwarancji

Sklep meblujsam gwarantuje najwyższą jakość zakupionych produktów oraz prawidłowe funkcjonowanie produktów personalizowanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad lub usterek, którym nie podlegają uszkodzenie mechaniczne lub inne usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktów skontaktuj się z nami lub najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.
Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.

Pamiętaj o zachowaniu dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu oraz o zapoznaniu się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta.


Oni wybrali meblujsam

Realizacje

  • Kuchnia dopasowana do potrzeb
  • Eleganckie wnętrze
  • Prostota użytkowania
  • Miejsce pełne radości
  • W stylu minimalistycznym
  • Kompleksowe wykorzystanie przestrzeni
  • Meble Twoich marzeń
  • Idealne do każdego miejsca
  • Profesjonalna kuchnia