Dofinansowanie z funduszy europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji elementów meblowych będącego efektem wdrożenia wyników prac B+R

Cel projektu:
Celem projektu jest implementacja w przedsiębiorstwie PAKDREW innowacyjnego procesu produkcji elementów meblowych, będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują zakup nowoczesnych maszyn oraz specjalistycznego oprogramowania integrującego w modelu Industry 4.0, umożliwiających implementację innowacyjnego procesu produkcji elementów meblowych.

Planowane efekty:
Zakup, uruchomienie, wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowozakupionych elementów projektu, umożliwi dywersyfikację produkcji -wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa dotychczas nie oferowanych produktów/usług dla branży meblarskiej, tworzonych w procesie zautomatyzowanego i zintegrowanego projektowania i wytwarzania elementów meblowych w modelu Industry 4.0.

Wykorzystane w projekcie rozwiązania gwarantują wdrożenie ekoinnowacji oraz rozwój TIK.

Realizacja projektu umożliwi wzrost poziomu innowacyjności, wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i usług, a tym samym zapewni realizację celów ekonomicznych i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 5422877,62PLN
Wartość dofinansowania: 2645306,15PLN


Oni wybrali meblujsam

Realizacje

  • Kuchnia dopasowana do potrzeb
  • Eleganckie wnętrze
  • Prostota użytkowania
  • Miejsce pełne radości
  • W stylu minimalistycznym
  • Kompleksowe wykorzystanie przestrzeni
  • Meble Twoich marzeń
  • Idealne do każdego miejsca
  • Profesjonalna kuchnia